Ένα ευχάριστο, νεανικό πρόσωπο (Mr Brainy)  και ο εγκέφαλος του, με τα ξεχωριστά του τμήματα τα οποία παραλληλίζονται με τους διάφορους  τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας που παρουσιάζει το Φεστιβάλ, “Βραδιά του Ερευνητή”. Χρησιμοποιήθηκαν έντονα καθαρά χρώματα,  για να τραβήξουν το βλέμμα, κερδίζοντας  έτσι, ένα νεανικό χαρακτήρα. δημιουργώντας έτσι ένα νεανικό χαρακτήρα.

14440672_1668698380110633_461129721984625474_n

Το Φεστιβάλ διεξάγεται σε παγκόσμια κλίμακα την ίδια μέρα και απευθύνεται κατά κύριο λόγο στις  ηλικίες 15-20 χρόνων και κατά δεύτερον σε όλες τις υπόλοιπες ηλικίες. Το έργο έγινε σε συνεργασία με το CoLibris print and publishing solutions.

Σχεδιαστής | Αλεξία Νησιφόρου

Leave a Reply