Το λογότυπο του Klokkari Design Studio αποτελεί μια ‘’μηχανογραφημένη’’ προσέγγιση στον σχεδιαστικό χαρακτήρα του δημιουργού. H κύρια προσέγγιση στο σχεδιασμό του λογοτύπου ήταν να αποδοθούν τα κύρια χαρακτηριστικά της δουλειάς του δημιουργού, δηλαδή, η παράδοση και η κουλτούρα της Κύπρου, ώστε το λογότυπο – εταιρική ταυτότητα του δημιουργού να αποδίδει και να ταυτίζει με τον χαρακτήρα αλλά και την φιλοσοφία της δουλειάς του.

Σχεδιαστής |  Χρυσόστομος Ιωσηφίδης

Leave a Reply