Δωρεάν μαθήματα χαρακτικής 2015, στη μνήμη του Α. Τάσσου.