Πώς να προστατέψω το λογότυπό μου;

Άρθρο: Μαρίνου Κλεάνθους, Δικηγόρου Πνευματικών και Διανοητικών Δικαιωμάτων IP CYPRUS
info@ipcyprus.com

Το λογότυπο ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή μιας εταιρείας αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της ταυτότητας της, αφού μέσω του λογοτύπου μεταβιβάζονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και στοιχεία που βοηθούν στην εμπορική θέση του προϊόντος και του δίδουν συγκεκριμένα εμπορικά χαρακτηριστικά που το διακρίνουν από άλλα αντίστοιχα προϊόντα και υπηρεσίες.

Γι’ αυτό , λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό ένα λογότυπο να κατοχυρώνεται ως εμπορικό σήμα προκειμένου να μην μπορεί κάποιος τρίτος να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται το ίδιο ή παρόμοιο λογότυπο, και αυτό να έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία οποιασδήποτε σύγχυσης των καταναλωτών.

Επίσης είναι καλό να βεβαιωθείς ότι το λογότυπό σου το κατοχυρώνεις ως εμπορικό σήμα (στα αγγλικά γνωστό ως “trademark”) και όχι ως εμπορική επωνυμία (στα αγγλικά γνωστό ως “business name” ), διότι η εμπορική επωνυμία έχει ένα διαφορετικό νομικό καθεστώς που δίδει πολύ λιγότερα δικαιώματα από αυτά του εμπορικού σήματος !

Πριν προχωρήσεις με την προστασία του λογοτύπου σου ως εμπορικού σήματος, είναι καλό να γνωρίζεις τα πιο κάτω βήματα:

1. Μπορείς να κάνεις έρευνα στο Μητρώο Εμπορικών Σημάτων
Με αυτό τον τρόπο μπορείς να γνωρίζεις κατά πόσο το λογότυπό σου μοιάζει με κάποιο προγενέστερο εμπορικό σήμα. Εάν βρεθεί κάποιο σήμα που έχει μεγάλες ομοιότητες με το δικό σου, τότε υπάρχει αυξημένη πιθανότητα όχι μόνο η αίτησή σου να απορριφθεί, αλλά και να σου απαγορευθεί να χρησιμοποιείς το λογότυπό σου στο εμπόριο!

2. Κατέληξε στις κλάσεις που σε ενδιαφέρουν
Το Σύστημα κατηγοριοποίησης της Νίκαιας χρησιμοποιείται στις αιτήσεις εμπορικών σημάτων προκειμένου να συνδέσει συγκεκριμένα προϊόντα / υπηρεσίες με συγκεκριμένα λογότυπα. Με τον τρόπο αυτό, κάθε εμπορικό σήμα ταυτίζεται με συγκεκριμένες υπηρεσίες ή προϊόντα και έτσι οικοδομείται ο διακριτός του χαρακτήρας.

3. Καθόρισε τον ιδιοκτήτη του σήματος.
Ένα εμπορικό σήμα μπορεί να ανήκει σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την εθνικότητά του. Σε περίπτωση μιας ομάδας εταιρειών ή ομάδας φυσικών προσώπων, είναι πολύ σημαντικό από την αρχή να συμπληρωθούν τα σωστά στοιχεία του ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα χρειαστούν νέες αιτήσεις και επιπρόσθετο κόστος για την αλλαγή των στοιχείων του νέου ιδιοκτήτη.

4. Κατοχύρωσε το εμπορικό σου σήμα
Όσο πιο ενωρίς καταθέσεις την αίτηση εγγραφής, τόσο πιο καλά για το εμπορικό σου σήμα. Κάθε αίτηση χρειάζεται 7-9 μήνες για ολοκληρωθεί στην Κύπρο και στην Ε.Ε. Η προστασία, όμως, ξεκινά από την ημερομηνία της αίτησης.

5. Σημαντικό στοιχείο για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται διεθνώς
Στην περίπτωση κατά την οποία μια εταιρεία δραστηριοποιείται διεθνώς, θα πρέπει να γνωρίζει ότι το εμπορικό της σήμα είναι κατοχυρωμένο μόνο στις χώρες στις οποίες αιτήθηκε προστασία. Επομένως, είναι καλό πάντοτε να υποβάλλεται αίτηση προστασίας ενός σήματος σε κάθε χώρα αυτό κυκλοφορεί και διαφημίζεται.

Related Posts

Εγγραφειτε στο Newsletter μας

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Tweets