Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας

Σχεδιαστής: Έλενα Γεωργιάδου

PROJECT: Σχεδιασμός λογοτύπου και ολοκληρωμένης εταιρικής ταυτότητας για την εταιρεία Καρπός Σταυράκη Αθηαινίτη.