Σχεδιασμός εξωφύλλου βιβλίου από τον Άγγελο Παναγίδη

Χρησιμοποιήθηκαν λιτές φόρμες και χρώματα ως φορείς συμπυκνωμένων μηνυμάτων ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά και με καλαισθησία με το στοχευμένο κοινό. Η αμφισημία ήταν εννοιολογικό εργαλείο που λειτούργησε ως κύριος άξονας του σχεδιασμού, πχ οι εφτά λευκές γραμμές της ελληνικής σημαίας που ταυτόχρονα συμβολίζουν την γραφή. Η ελληνικότητα των χρωμάτων συνοδεύεται από το κυπριακό πορτοκαλί που συνδηλώνει την ταπεινή προέλευση του βιβλίου. Αναγνωρίζοντας τις ευγενείς προθέσεις του βιβλίου το κίνητρο μου σαν γραφίστας, ομολογουμένως ήταν τονωμένο. Άξιο αναφοράς είναι ότι στην εισαγωγή του βιβλίου βρίσκεται χαιρετισμός από τον πρώην Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Κυριάκο Κενεβέζο.

O σχεδιασμός του εξωφύλου βραβεύθηκε στo διαγωνισμό Πυγμαλίων 2014 κατηγορία με bronze στην κατηγορία DESIGN/GRAPHIC DESIGN.

Γραφίστας: Άγγελος Παναγίδης