ΕΓΕΚ

Η ΕΓΕΚ είναι η επίσημη ένωση των γραφιστών και εικονογράφων Κύπρου που εργοδοτούνται από εταιρείες και οργανισμούς ή ενεργούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή είναι εκπαιδευτικοί στον τομέα της γραφιστικής ή/και εικονογράφησης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: cagdi.org.cy

Τίτλος Ομιλίας: Kαιρός ηταν!

Τα κίνητρα δημιουργίας της ΕΓΕΚ έχουν συσσωρευτεί στα χρόνια της απουσίας της από την κυπριακή κοινωνία και έτσι οι σκοποί της λειτουργίας της ήταν ξεκάθαροι από την αρχή. H εγκαθίδρυση αξιών, προτύπων και ηθικών πρακτικών στον τομέα που αφορά τόσο στην ποιότητα όσο και σε θέματα τιμολόγησης είναι ίσως τα εμφανέστερα όμως τα προβλήματα που προκύπτουν. Από την πρώτη μέρα της γένεσης της ΕΓΕΚ όμως διαπιστώνουμε καθημερινά ότι τα θέματα που καλείται η ΕΓΕΚ να αντιμετωπίσεί έχουν πολλές διαφορετικές πτυχές που χρήζουν το καθένα διαφορετικής αντιμετώπισης. Συνήθως καταλήγουν στην ανάγκη ενίσχυσης της αξίας της οπτικής επικοινωνίας και συνεπώς του αντικτύπου της στην κοινωνία, την οικονομία και το συλλογικό μας μέλλον. Η ΕΓΕΚ καλείται να προάξει τη γραφιστική και εικονογράφηση ως επαγγελματική και πολιτισμική δύναμη.