Επανασχεδιασμός της σύγχρονης λίρας

Η ιδέα για τον επανασχεδιασμό της σύγχρονης λίρας ήρθε όταν έπεσε στα χέρια του κάποιες παλιές κυπριακές λίρες που βρήκε σε ένα συρτάρι.

Το σκεπτικό για το σχεδιασμό της σύγχρονης λίρας δεν ήταν εύκολο καθώς ένα τραπεζογραμμάτιο εμπεριέχει πολλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, τα οποία πρέπει να προστεθούν, χωρίς να αλλοιώσουν το σχέδιο του χαρτονομίσματος, ενώ το συνολικό σχέδιο του τραπεζογραμματίου, πρέπει να μοιάζει οικείο στον χρήστη και ταυτοχρόνως να υπάρχει μια ομοιογένεια μεταξύ των χαρτονομισμάτων αφού αυτά αποτελούν μια οικογένεια. Η δομή του σχεδιασμού, η επεξεργασία των γραμμών, τα διάφορα γλυπτά που κοσμούν τα τραπεζογραμμάτια, αλλά και το στιλ της γραμματοσειράς που έχει επιλέξει σε κείμενο και αριθμούς όλα αυτά συμβάλουν στο να υπάρχει αυτή η ομοιογένεια. Είναι φανερή η επιρροή σύγχρονων τραπεζογραμματίων όπως το Ευρώ στο σχεδιασμό του.

Τα γλυπτά που είναι και το κεντρικό θέμα κάθε τραπεζογραμματίου έχουν τοποθετηθεί με το εξής σκεπτικό. Ξεκινώντας από τη μικρότερη αξία δηλαδή τη μία λίρα έχω τοποθετήσει το αρχαιότερο από τη σειρά των τεσσάρων γλυπτών ενώ στις είκοσι λίρες το πιο σύγχρονο.

Γρταφίστας: Στέλιος Παπαμιχαήλ