ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η μουσική φτάνει από ένα μουσικό όργανο στον ακροατή με τη βοήθεια του ηχείου. Το ηχείο είναι κύκλος. Η ορχήστρα στο αρχαίο θέατρό είναι κύκλος. Το πρώτο γράμμα της λέξης “Ορχήστρα” είναι κύκλος. Το ολόκληρο στην παρτιτούρα είναι ένας κύκλος που συνυπάρχει με τις γραμμές του πεντάγραμμου.

Ο κύκλος, το ηχείο, συνυπάρχει με τις γραμμές, τις χορδές στα έγχορδα και περιγράφει τα περισσότερα μουσικά όργανα.

Γραφίστες: Περικλής Χριστοφορίδης, Δημήτρης Σωτηρίου