Ο Mr Brainy από την Αλεξία Νησιφόρου

Ένα ευχάριστο, νεανικό πρόσωπο (Mr Brainy)  και ο εγκέφαλος του, με τα ξεχωριστά του τμήματα τα οποία παραλληλίζονται με τους διάφορους  τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας που παρουσιάζει το Φεστιβάλ, “Βραδιά του Ερευνητή”. Χρησιμοποιήθηκαν έντονα καθαρά χρώματα,  για να τραβήξουν το βλέμμα, κερδίζοντας έτσι, ένα νεανικό χαρακτήρα. δημιουργώντας έτσι ένα νεανικό χαρακτήρα.

Το Φεστιβάλ διεξάγεται σε παγκόσμια κλίμακα την ίδια μέρα και απευθύνεται κατά κύριο λόγο στις  ηλικίες 15-20 χρόνων και κατά δεύτερον σε όλες τις υπόλοιπες ηλικίες. Το έργο έγινε σε συνεργασία με το CoLibris print and publishing solutions.

Σχεδιαστής | Αλεξία Νησιφόρου