Δημιουργικό γραφείο Think Positive. Στέλνει με το δικό της τρόπο το μύνημα: Mένουμε σπίτι

Οι θετικές σκέψεις που χαρακτηρίζουν το δημιουργικό γραφείο Think Positive δεν αρκούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Όπως είναι πλέον γνωστό, βρισκόμαστε στο μέσο μιας παγκόσμιας πανδημίας που η υποχώρηση της προϋποθέτει την συμβολή όλων μας. Η πρόληψη είναι απλή: πλένουμε τα χέρια μας μυριάδες φορές, μένουμε στο σπίτι και προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε τις διαπροσωπικές σχέσεις της αντικοινωνικής γάτας μας! Φυσικά, ο αυτοπεριορισμός και η παραγωγικότητα δεν αποτελούν αντίθετες έννοιες! Αντίθετα, ας αντιμετωπίσουμε την κατάσταση σαν μια ευκαιρία για να εκτοξεύσουμε τη δημιουργικότητα μας, να εξερευνήσουμε τον εαυτό μας και να οργανώσουμε τη ντουλάπα μας. Καιρός είναι να επεξεργαστείς όλες εκείνες τις φωτογραφίες από το περσινό καλοκαίρι! Σκεφτόμαστε θετικά και υπεύθυνα!

Σχεδιασμός: Think Positive