Άννα Καλλή

Άννα Καλλή

Σπούδασε ζωγραφική στην Αγγλία, στο Reading University και Γραφικές Τέχνες στo Berkeley (California). Από τα τέλη των ’90s έχει δουλέψει ως γραφίστρια και illustrator στις ΗΠΑ και την Κύπρο (Ekkeshi, Pandora Ogilvy, Πολίτης, ΔΕΙΝ Design Concepts, Εκδόσεις Αιγαίον). Έχει λάβει μέρος σε εκθέσεις ως ζωγράφος και χαράκτρια. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει στη Μέση Εκπαίδευση.

Blog: https://ephemeraltostay.wordpress.com
https://web.facebook.com/ephemeral2stay/