Γιώργος Πετρακίδης

Γιώργος Πετρακίδης

Σύντομο βιογραφικό

Διαθέτοντας περισσότερο από 20 έτη εμπειρίας στο Digital Marketing, Strategy Development, και Consulting & Τraining σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, καθώς και ως ιδρυτής των Οργανισμών “The Cyprus Institute of Business, Innovation and Technology (CIBIT)”, “SocialSpace Academy” και “SocialSpace Global Media”, ο Γιώργος Πετρακίδης έχει εκπαιδεύσει και συμβουλεύσει πέραν των 1.000 εταιρειών και 2.500 επαγγελματιών στο τομέα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.

Έχει διαχειριστεί επιτυχώς αρκετά αξιόλογα έργα στη σφαίρα της τεχνογνωσίας του, όπως, Digital Marketing & Social Media Advertising Campaigns, Business Web Portals & E-Commerce Portals Development, Advanced Web applications Development, Search Engine Marketing & SEO campaigns και έχει συνεργαστεί με ένα ευρύ φάσμα Οργανισμών τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, όπως τη PwC, Open University of Cyprus, Lanitis, British Council, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, την Κυβέρνηση, το KEBE, την ΟΕΒ κ.α.

Είναι ένθερμος υποστηρικτής του ψηφιακού μάρκετινγκ και πιστεύει ότι αυτό οφείλει να αποτελεί αναγκαιότητα και αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της κάθε εταιρείας καθώς το ψηφιακό μάρκετινγκ οδηγεί σε άμεσες πωλήσεις, βελτιώνει εντυπωσιακά τη διαδικτυακή εικόνα της κάθε επιχείρησης και επεκτείνει εξαιρετικά τη δυναμική του brand.

Τίτλος Ομιλίας: Digital Customer Journey: Boosting the Online Customer Experiences and Sales

Η ψηφιακή διαδρομή του πελάτη είναι πολύ σημαντική καθώς η κατανόησή της είναι επιτακτικά αναπόφευκτη για τις μεγάλες εταιρείες και Οργανισμούς, καθώς τους προσφέρει την δυνατότητα να χαρτογραφούν τις διαδικτυακές διαδρομές των πελατών τους ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα σημεία επαφής του πελάτη με σκοπό την άμεση βελτίωση της πελατειακής εμπειρίας, της εικόνας, και των εταιρικών πωλήσεων.