Κωνσταντίνος Γεωργίου

Κωνσταντίνος Γεωργίου

O κ. Κωνσταντίνος Γεωργίου είναι Eπιθεωρητής ΜΤΕΕ (Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) και Διδάκτωρ (υπ) PhD Πανεπιστημίου Κύπρου στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση. Είναι Εμπειρογνώμονας της Εθνικής Ομάδας για το ECVET (European Credit System for Vocational Education & Training), Γενικός Συντονιστής Μονάδας Εποπτείας και των Δράσεων Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Εθνικός Εμπειρογνώμονας για την Επιχειρηματικότητα στο ΥΠΠ, Σημείο Επαφής του ΥΠΠ για το Επιχειρηματικό Οικοσύστημα, Διορισμένο Μέλος Κριτικής Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Εικονογράφησης,

Κατέχει επίσης τα πιο κάτω προσόντα και διακρίσεις:
MA. Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση
MA. BA. (Hons) B TEC NDFS. B TEC RPE. L.C.F. Award. MCSD