Μαρία Σταυρίδη

Μαρία Σταυρίδη

Η Μαρία Σταυρίδη είναι λέκτορας και συντονίστρια του προγράμματος Γραφικής Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Καλές Τέχνες από το Kent Institute of Art & Design του Ηνωμένου Βασιλείου και Πτυχίου Γραφικής Επικοινωνίας από το πανεπιστήμιο του Wolverhampton του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Μαρία εργάστηκε ως σχεδιάστρια και αργότερα ως καλλιτεχνική διευθύντρια περιοδικών εκδόσεων και από το 2004 διδάσκει Τυπογραφία και Editorial Design στο πρόγραμμα Γραφικής Επικοινωνίας του Τμήματος Σχεδιασμού και Πολυμέσων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ιστορία του σύγχρονου και μεταμοντέρνου σχεδιασμού περιοδικών και περιοδικών εκδόσεων, στην ιστορία του Κυπριακού τυπογραφικού σχεδιασμού, του εφήμερου σχεδιασμού, του σχεδιασμού εγγράφων και της εκπαίδευσης γύρω από τον  γραφικό σχεδιασμού. Η Μαρία είναι μέλος της οργανωτικής επιτροπής του «Διεθνές Συνεδρίου Τυπογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας» (ICTVC) και έχει δώσει δημόσιες διαλέξεις σχετικά με τις πρακτικές εκπαίδευσης στον σχεδιασμό αλλά και για το ρολό και την ευθύνη του σχεδιαστή απέναντι στη κοινωνία.