Δωρεάν Μαθήματα Χαρακτικής από τη Σχολή Χαρακτικής Χαμπή σε συνεργασία με το Ανοικτό Σχολείο Δήμου Αθανασίου Λεμεσού